A music synthesis lab based on Web Audio that closely adheres to its "audio graph" abstraction and builds on that.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Mattia Belletti d71f630b34 Create connections. před 7 měsíci
.vscode Linting and proptypes. před 7 měsíci
dist Initial setting. před 7 měsíci
src Create connections. před 7 měsíci
.babelrc Props and hot reload před 7 měsíci
.eslintignore Ignore webpack. před 7 měsíci
.eslintrc Linting and proptypes. před 7 měsíci
.gitignore Initial setting. před 7 měsíci
README.md Add README. před 7 měsíci
package.json Props and hot reload před 7 měsíci
webpack.config.js Adding more nodes. před 7 měsíci
yarn.lock Props and hot reload před 7 měsíci

README.md

SynthMe

A sound synthesis system usable inside a browser, leveraging the Web Audio API and adhering closely to its principle, while providing a greater power in order to build complex but manageable audio graphs.